Porezna uprava FBiH upozorila obveznike na kazne za neizvršavanje obveza

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine uputila je poreznim obveznicima poziv da redovito i dobrovoljno podnose porezne prijave u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te da plaćanjem propisanih obaveza u skladu sa važećim propisima izvršavaju svoju zakonsku dužnost.

U priopćenju stoji:

“Porezna uprava želi djelovati preventivno, a ne represivno. Njen cilj nije kažnjavanje poreznih obveznika. Dobrovoljnim izvršavanjem poreznih obaveza bit ćete pošteđeni sankcija i mjera koje poduzima Porezna uprava, kao što su:

– kazne za neprijavljivanje radnika u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 KM za pravno lice i 3.000,00 do 20.000,00 KM za odgovorno lice, a 1.500,00 do 20.000,00 za obrtnika;
– kazne za neizdavanje računa u iznosu od 2.500,00 do 20.000,00 KM za pravno lice i 1.000,00 do 3.000,00 KM za odgovorno lice, a 3.000,00 do 10.000,00 za obrtnika,
– kazne za nezakonito poslovanje u iznosu od 3.000,00 do 30.000,00 KM za pravno lice i 500,00 do 3.000,00 KM za odgovorno lice, a 500,00 do 5.000,00 za obrtnika;
– pečaćenje objekata i zabranu obavljanja djelatnosti;
– podnošenja kaznenih i prekršajnih prijava i dr.

Porezna uprava svoj uspjeh ne želi mjeriti iznosom naplaćenih kazni, brojem zapečaćenih objekata ili brojem podnesenih kaznenih prijava. Naš i vaš uspjeh će biti na zavidnoj razini kada vi sami budete prijavljivali i plaćali porezne obaveze, a Porezna uprava što manje primjenjivala sankcije.

Pozivamo vas da novčana sredstva kojima plaćate kazne i kamate za neblagovremeno plaćanje poreza iskoristite za unapređenje vašeg poslovanja, investicije, razvoj, isplatu plaća zaposlenicima, drugim riječima za razvoj vašeg poslovanja, a samim tim i razvoj naše domovine.

Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik izvršava svoje porezne obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika, odnosno da postupa u skladu sa poreznim i drugim propisima FBiH.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.

Ne ostvarujte kratkoročne dobitke za veće dugoročne gubitke.

Porezna uprava FBiH nastavit će aktivnosti na kontroli i sprečavanju sive ekonomije i poziva porezne obveznike da poštuju zakone kako se ne bi izlagali sankcijama i dodatnim troškovima.”

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine