Poslodavci i radnici nezadovoljni novim odredbama o toplom obroku

Nakon što je Vlada FBiH donijela odluku o novom Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak u Federaciji BiH, poslodavci i radnici su u strahu. Predviđaju se manje plaće, na štetu radnika, ali i veći nameti na štetu poslodavaca.

Prema dosadašnjoj praksi, poslodavac je prilikom isplate toplog obroka imao dvije mogućnosti. Onaj koji nije mogao organizirati prehranu, mogao je osigurati naknadu u visini od 20 posto prosječne place. S druge strane, porezni pravilnik dao je mogućnost poslodavcima isplate maksimalnog neoporezivog iznosa od 17 KM.

Iako se stalno govorilo kako će povećanje oporezivanja toplog obroka biti popraćeno smanjenjem poreza na drugoj strani, bez utjecaja na radnike, to se nije dogodilo. Prema novom Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak, propisano je da je topli obrok neoporeziv do jedan posto prosječne plaće, kao što je predviđeno i Općim kolektivnim ugovorom. Dakle, topli obrok u iznosu većem od 8,5 KM sada podlijegat će oporezivanju. Poslodavci, sindikati, gospodarske komore konačno su složni: ovaj pravilnik štetan je i za jedne i za druge.

Novi Pravilnik, koji stupa na snagu u petak, 15. srpnja, rezultirat će dodatnim poreznim opterećenjima ne samo na topli obrok, nego i putne troškove i regrese radnicima u Federaciji. Prema novim odredbama, regres neće biti oporezovan samo ako je manji od 50 posto prosječne plaće u Federaciji u posljednja tri mjeseca.