Potpisan kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne industrije

Predsjednica pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca za djelatnost tekstila kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH (UPFBiH) Behrija Huseinbegović i predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH (STKOG) Ramiz Omanović potpisali su u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Taj kolektivni ugovor, kako su istaknuli potpisnici, rezultat je dugotrajnih pregovora i kompromisa koji su napravile obje strane.

“Bitno je napomenuti da je potpisivanjem ovog kolektivnog ugovora došlo do povećanja minimalne satnice sa 2,31 na 2,48 posto, odnosno do povećanje najniže plaće zaposlenih u sektoru tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće, za 7,5 posto. Također je značajna i činjenica da je potpisanim Kolektivnim ugovorom zadržano pravo zaposlenika na topli obrok i regres”, rekla je Huseinbegović.

Kolektivnim ugovorom su definirana pitanja iz radnih odnosa, utvrđene minimalne satnice, definirana osnova plaće, način i visina obračuna povećanja plaće na temelju otežanih uvjeta rada. Također, definirana su prava i obaveze o prekovremenom radu, noćnom radu, radu u dane državnih praznika i radu u dane tjednog odmora.

“Ugovorom su definirana i prava na ostvarivanje toplog obroka, pravo na regres za godišnji odmor, naknada plaće, način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, pravo na otpremninu, uvjeti za rad sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova te otkazivanje kolektivnog ugovora”, rekao je Omanović.

UPFBiH je intenziviralo aktivnosti na kolektivnom pregovaranju sa sindikatima. Direktor UPFBiH Mladen Pandurević je rekao da je ovo šesti potpisani granski kolektivni ugovor, te da je Udruženje spremno potpisati kolektivne ugovore za djelatnost građevinarstva i proizvodnje građevinskih materijala, djelatnost kemije i nemetala te financijsku djelatnost, a njihovo potpisivanje očekuje se do kraja godine.

“To pokazuje koliko su UPFBiH i njene članice strateški opredijeljeni za socijalni dijalog sa sindikatom i radnicima te našu društvenu odgovornost i socijalnu osjetljivost. Mislim da je sada jasno koliko smo bili u pravu kada smo tražili usvajanje novog Zakona o radu te da njegovim stupanjem na snagu nije došlo do smanjenja prava radnika, nego upravo suprotno. Uvjeren sam da ćemo do kraja godine imati zaključene granske ugovore u djelatnostima u kojima je zaposleno 85 posto svih zaposlenih u realnom sektoru u FBiH”, rekao je Pandurević.

Huseinbegović je, odgovarajući na pitanja novinara, dodala da se poslodavci i u ovoj branši suočavaju sa problemom nedostatka kvalitetne radne snage te da nastoje, koliko je moguće, povećati plaće da bi zadržali radnike. Napomenula je da ovaj kolektivni ugovor predstavlja dobar pravni okvir, ali da je potrebno pronaći sustavna rješenja i provesti mjere za rasterećenje gospodarstva.