Potvrđeno: Karadžiću doživotni zatvor

Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor pred Mehanizmom za međunarodne kaznene sudove (MCIT) čime je okončano desetogodišnje suđenje u ovom postupku. Karadžić je proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona te običaja ratovanja, prenosi HMS.

14: 55 Tužitelji nisu dokazali da je Sud pogriješio kod prvostupanjske presude, a vezano uz presudu da nije bilo genocida izvan Srebrenice.

Djelovao je i bio je svjestan da se zločini rade. Znao je za zarobljavanje UN-ovih vojnika te taoca.

Odbija se Karadžićeva žalba u dijelu u kojoj je upotrebljavao direktivu 7, čišćenje srebreničke enklave od muslimana. Time je potvrđena presuda Udruženo-zločinačkog pothvata za Srebrenicu, progon bošnjaka te genocid u Srebrenici. Progon i genocid Bošnjaka je postojao. Bio je u kontaktu s narodom koji je izvršavao genocid.

14:50 Žalbeno vijeće odbilo je sve navode optuženog koji se tiču trenutka saznanja za ubojstva u Srebrenici i nakon pada Srebrenice, a što je činilo osnovu žalbe optuženog. Same tvrdnje Prvostupanjskog vijeća bazirale su se na sastancima koje je imao tijekom srpnja 1995.godine.

14:45 Žalbeno vijeće nije našlo greške u rezoniranju prvostupanjskih sudaca vezano uz progon Bošnjaka s područja Srebrenice.

Žalbeno vijeće je zaključilo Karadžićevu namjeru da sudjeluje u udruženom zločinačkom poduhvatu za zločine u Sarajevu na osnovi brojnih dokaza i izjava, rekao je sudac Joensen.

Žalbeno vijeće odbilo je sve žalbene osnove Karadžića do sada, u tijeku je čitanje sažetka žalbene presude.

14: 15: Počelo je izricanje presude Radovanu Karadžiću. Ulazi Sudsko vijeće. Registrar počinje prozivati stranke u postupku. Karadžić je obučen u crno odijelo s bijelom košuljom. Upravo je nazvao dobar dan svima, javlja BIRN.

Sudac Joensen neće čitati čitavu presudu. U uvodnom dijelu, sudac Joensen je naveo koje je funkcije Karadžić imao tijekom rata, i dao presjek postupka do sada, kada je donesena prvostupanjska presuda. Karadžić djeluje mirno dok sluša sudca.

Karadžićevo suđenje počelo je 2009. godine, a trajalo je 499 dana, tijekom kojih je saslušano 586 svjedoka.

Prvobitnu optužnicu protiv Karadžića Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) potvrdio je 25. srpanja 1995. godine. Nakon toga Karadžić je proveo 12 godina u bjekstvu, a konačno je uhićen u Beogradu 2008. godine kada je izručen UN-ovom tribunalu.

Prvostupanjskom presudom suda u Haagu, Karadžić je 2016. proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progon i istrebljenje Hrvata i Bošnjaka iz 20 općina širom Bosne i Hercegovine.

Krivim je proglašen i za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bilo teroriziranje civilnog stanovništva u Sarajevu tijekom opsade tog grada te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda za taoce.

Izvor: HMS