Predstavljen prijedlog Strategije razvoja kulture Grada Mostara

Donošenjem odluke o kandidaturi za Europsku prijestolnicu kulture, Mostar je preuzeo obvezu izrade Strategije razvoja kulture grada. Prijedlog Strategije prezentiran je danas pod nazivom “Premošćivanje razdvojenosti”, a predstavlja ključni strateško-planski dokument koji će diktirati budući razvoj kulture grada na Neretvi.

Voditelj cijelog projekta je profesor dr. Vjekoslav Domljan, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u izradi lokalnih i regionalnih razvojnih strategija. U izradi je sudjelovao veliki broj aktera iz kulturnog života Mostara, a sve s jednim ciljem – kreirati suvremenu i kvalitetnu viziju razvoja kulture grada, koja će odgovarati vremenu i prostoru na kojem živimo i potrebama građana Mostara.

“Strategija ima dva temeljna cilja. Jedan je da stvori okvir i ambijent za proizvodnju i potrošnju kulturnih dobara, a drugi je da osigura model upravljanja kulturom grada. Formirat ćemo Jedinicu za upravljanje kulturom grada kao jedan administrativno-izvršni organ, a s druge strane imat ćemo i Skupštinu koju će činiti predstavnici ne samo javnog, nego također privatnog i civilnog sektora pa će građani imati kanal utjecaja na odvijanje kulturnih događanja u Mostaru”, istaknuo je prof. dr. Vjekoslav Domljan.

Prema riječima gradonačelnika Ljube Bešlića, projekt je dobio potporu svih političkih stranaka u Mostaru.

“Isto tako otvorili smo se prema javnosti tako da svaki građanin može dati svoj prijedlog, primjedbu ili sugestiju. Strategija je jedan od preduvjeta za prijavu za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine i prvi smo i jedini u BiH koji će imati jednu takvu Strategiju. I ovim putem pozivam javnost da se uključi, da iznesu svoje ideje i sugestije”, poručio je Ljubo Bešlić.

Nakon što se utvrdi konačan tekst Strategije razvoja kulture, neće postojati nijedna prepreka za prijavu Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine.

“Zadnji rok za podnošenje prijave za Europsku prijestolnicu kulture je 10. listopada i nakon tog dana nema više povratka na staro. Možemo očekivati samo neke bolje i pozitivnije procese u Mostaru i zbog toga mislimo da je važno obilježiti taj dan jednodnevnim događajem u kojem ćemo napraviti sinergiju između gradske administracije i nevladinih udruga”, kazao je član tima za izradu prijave za kandidaturu Mostara za europsku prijestolnicu kulture 2024. godine Mustafa Alendar.

Prijedlog Strategije možete pogledati na web stranici www.mostar2024.ba, a svoje primjedbe i prijedloge građani mogu dostaviti do 1. listopada nakon čega će uslijediti finalizacija Strategije te njezina objava na službenim stranicama Grada Mostara.