Predstavljena brošura o odnosu prema osobama s invaliditetom

BiH kao država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom obvezna je uključiti ih u aktivnosti i pitanja koja su od interesa za društvo. Bez diskriminacije na temelju invaliditeta, takve osobe trebaju uživati najveći mogući zdravstveni standard.

Osobe s invaliditetom nailaze na brojne prepreke u zdravstvenim ustanovama, i na fizičkoj i na komunikacijskoj razini. Zato je Koalicija organizacija osoba s invaliditetom “Zajedno smo jači” Hercegovačko-neretvanske županije u utorak promovirala brošuru za zdravstvene radnike o odnosu prema osobama s invaliditetom.

Savjeti za bolje postupanje s osobama s invaliditetom prikupljeni su u brošuru koja će poslužiti kao priručnik svima koji rade ili se susreću s takvim osobama.

U izradi brošure, između ostalih, sudjelovala je i Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH. Dosadašnja iskustva radnika koji su je koristili pokazala su se pozitivnima.