Predstavljena Strategija za borbu protiv korupcije u FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je u petak Strategiju za borbu protiv korupcije 2016.-2019. u Federaciji BiH i Akcijski plan za njezino provođenje.

“Strategija je izrađena u skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i prati osnovne smjernice koje je utvrdila ova agencija.
Strategija za borbu protiv korupcije FBiH 2016.-2019. odnosi se na kompletno društvo u FBiH i sve njegove institucije, gospodarske subjekte i druge organizacije registrirane u FBiH, čije su koordinacija i suradnja neophodne od federalne do općinske razine. Ona je i izraz opredijeljenosti i ustrajnosti za borbu protiv korupcije i okvir za koherentan i sveobuhvatan pristup u jačanju integriteta i kvalitete upravljanja i odgovornosti u Federaciji BiH”, navodi se između ostalog u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Vlade.

Strategija se odnosi na federalne organe uprave i upravne organizacije, te pravne subjekte u kojima federalni organi uprave i federalne upravne organizacije imaju nadležnosti na temelju zakonskih i vlasničkih prava. Strategijom su obuhvaćene i pravne osobe čije se financiranje najvećim dijelom vrši iz javnih prihoda FBiH, i gospodarska društva s većinskim udjelom državnog kapitala u kojima ovlaštenja na temelju udjela državnog kapitala vrše organi FBiH.

“Temeljne orijentacije u ostvarivanju postavljenog cilja su prevencija, represija, razvijanje svijesti o štetnosti korupcije i suradnja s građanskim društvom”, dodaje se u priopćenju.