Program ranog otkrivanja raka dojke

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K predstavili su županijski Program ranog otkrivanja raka dojke 2019.-2022.

Program je izradilo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi, a isti je usvojila Vlada HNŽ/K dok su ključni akteri u samoj izvedbi projekta Zavod zdravstvenog osiguranja i Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K te zdravstvene ustanove ove županije/kantona. Pored Ministarstva i navedenih zavoda bitnu ulogu u praćenju provedbe programa ranog otkrivanja raka dojke imati će Povjerenstvo za praćenje provedbe programa u kojemu su predstavnici Ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za javno zdravstvo, predstavnik tvrtke medIT i predstavnica Udruge građana „Novi pogled“, udruge koja se već godinama okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja kao i zdrave žene koje su potpora radu udruge.
U uvodnom govoru ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi, dr. sc. Goran Opsenica, kazao je kako je rak dojke, općenito, najčešća zloćudna bolest u žena i najveći uzrok smrti ženske populacije.

Također, po riječima ministra Opsenice Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nema nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke. Program za rano otkrivanje raka dojke za žene u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu prvi je takav program koji se planira provoditi u BiH, a temelji se na europskim smjernicama za osiguranje kakvoće probira (skrininga) i dijagnostike raka dojke.

„Program treba obuhvatiti sve žene od 45-69 godina bez obzira na status zdravstvenog osiguranja, a cilj programa je otkrivanje raka dojke u početnom stadiju čime se omogućuje smanjenje smrtnosti od raka dojke za 23-31%, produljenje života oboljelih od raka dojke i poboljšanje kakvoće života bolesnica sa rakom dojke“ kazao je ministar Opsenica.

Nakon ministra Opsenice direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Rade Bošnjak, govorio je o tomu kako, još od 2012. godine, Zavod provodi reforme u zdravstvu počevši od uvođenja sustava upravljanja kvalitetom (SUK), razvoja primarne zdravstvene zaštite (PZZ), uvođenja DRG u bolničku zdravstvenu zaštitu te razvoja Integriranog zdravstvenog informacijskog sustava (IZIS). Kako je kazao direktor Bošnjak s programom ranog otkrivanja raka dojke ulazimo u jednu novu aktivnost koja donosi benefite osiguranicima i cijelom zdravstvenom sustavu. Po riječima direktora Bošnjaka ovaj program izrađen je na podlozi županijske Strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva na području HNŽ/K za razdoblje 2017.-2020. godina, a isti podržava i ostvarenje strateškog cilja Zavoda, a to je zadovoljstvo osiguranika.

„Ovaj program i druge ovakve programe u našoj županiji moguće je provoditi zahvaljujući činjenici da smo u zadnjih 5 godina izvodeći IZIS kako jedan od četiri strateška projekta Zavoda došli do razvojne faze u kojoj je bilo moguće razvijati i u IZIS integrirati RIS te kako njegovu perjanicu i centralizirani radiološki sustav sa digitalnom slikovnom funkcionalnosti PACS“ kazao je direktor Bošnjak.
Osim što će zdravstvene ustanove samo na materijalu za slike uštedjeti 850.000 do 1.000.000 KM godišnje, ne ulazeći u druge benefite za osiguranike i zdravstveni sustav općenito, ovaj centralizirani informacijski sustav je proširen i s e-modulom skrininga kojim su stvoreni preduvjeti za provedbu ovoga i svih drugih ovakvih i sličnih programa.

Također, na press konferenciji je predstavnik tvrtke medIT i član povjerenstva za praćenje provedbe programa ranog otkrivanja karcinoma dojke, Samir Dedović, pripremio kratku prezentaciju kojom je simuliran način na koji se provodi e-skrining od trenutka dobije poziv do očitanja nalaza.
Po završetku prezentacije predstavnika tvrtke medIT predstavnica Udruge građana „Novi pogled“, Maja Memić, je iz iskustva u dugogodišnjem radu sa ženama oboljelim od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja kazala kako je rano otkrivanje karcinoma dojke put do ozdravljenja ili barem produljenja života ženama koje se susretnu s ovom opakom bolešću. Gospođa Memić pozvala je medije i cjelokupnu zajednicu da partnerski djeluje na provedbi ovoga programa, a sve za dobrobit naših majki, kćerki, sestara, supruga i baka koje treba da pobijede strah od pregleda jer isti nije bolan i može spasiti život.

Početak implementacije programa je siječanj/januar 2019. godine, a završetak prosinac 2022. godine. Obzirom na broj žena obuhvaćenih programom (32.444) i planirani odziv od 60% Program će se odvijati u dvije faze i to:
– Prva faza će trajati dvije godine (2019.-2020.) i u njoj će uz planirani odziv biti obuhvaćeno cca 19.500 žena.
– Druga faza će trajati, također, dvije godine (2021.-2022.) i njom će biti obuhvaćene žene koje nisu bile obuhvaćene prvom fazom, žene koje su, u međuvremenu, stekle ciljanu dob, te žene kojima je u prvoj fazi preporučena kontrolna mamografija.

Svim ženama ciljne populacije poziv za mamogafski pregled biti će dostavljen na kućnu adresu, a plan pozivanja sačinit će zdravstvene ustanove u kojima će se vršiti mamografski pregledi u suradnji sa Zavodom za zdravstveno osiguranje HNŽ/K. U slučaju ne odziva na upućeni poziv ponovljeni poziv biti će upućen u roku koji nije duži od 6 mjeseci. Ukoliko se ni nakon ovog pokušaja ne kontaktira, ta žena se isključuje iz tekućeg probira (skrininga) i ponovo poziva u sljedećem ciklusu.

Poziv će sadrži i zdravstveni anketni upitnik koji žena popunjen donijeti na dan pregleda. Zdravstveni upitnik sačinit će Zavod za javno zdravstvo HNŽ/K u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u kojima će se provoditi e-mamo probir (skrining).