Promovirano 70 novih policijskih službenika

Nakon uspješno završene obuke, danas je u Mostaru promovirano 20 kadeta za čin mlađi inspektor u Graničnoj policiji BiH, te 50 kadeta za čin “policajca” u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.
Novopromovirani policijski službenici položili su prisegu. Time je i službeno započeo njihov rad u Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.

Tijekom same obuke koja je trajala nekoliko mjeseci, osobito su se istaknule dvije žene koje su i nagrađene. Najbolja kadetkinja generacije Granične policije BiH je Danica Kovačević. Dok je najbolja kadetkinja generacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Katarina Bartola.

Tijekom svečanosti potpisan je i Memorandum o implementaciji sustava učenja na daljinu. Cilj je da se uspostavi učenje na daljinu kroz videokonferencijski sustav kako bi se unaprijedile policijske obuke.