Prosječna neto plaća u BiH u veljači 838 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u BiH u veljači ove godine iznosila je 838 KM i nominalno je niža za 1,8 posto u odnosu na prosinac prošle godine te je viša za 1,1 posto u odnosu na veljaču 2016. godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najniža prosječna neto plaća od 536 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, u građevinarstvu je iznosila 548 KM, dok je prosječna neto plaća u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima iznosila 550 KM.

U financijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plaća u veljači iznosila je 1.376 KM, u proizvodnji i opskrbljivanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.325 KM, dok je prosječna neto plaća u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.219 KM.

Prosječna bruto plata u veljači ove godine iznosila je 1.299 KM i nominalno je niža za dva posto u odnosu na prosinac 2016. te je viša za jedan posto u odnosu na veljaču prošle godine.