Prvi put u BiH besplatna pravna pomoć kandidatkinjama na izborima

Nekoliko nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini pokrenulo je projekt pružanja pravne pomoći kandidatkinjama na izborima 2018. godine pod sloganom “Skini lažno lice politike”.

Na poziv kandidatkinjama da ukažu na kršenja njihovih prava unutar političkih opcija kojima pripadaju tijekom i nakon izborne kampanje javilo se nekoliko njih, a najviše primjedbi odnosilo se na neadekvatnu zastupljenost tijekom kampanje, ali samo jedna je podnijela prijavu.

Inicijativu predvode Fondacija CURE, Fondacija INFOHOUSE, Centar ženskih prava Zenica i Udruženje građanki Grahovo, a glasnogovornica projekta Medina Mujić Feni je kazala da je alarmantan podatak da za izbore 2018. godine samo 16 posto svih nositelja stranačkih lista čine žene.

Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) za izbore iz 2014. godine, nekoliko političkih stranki platilo je kaznu jer nisu imale minimum zastupljenosti žena na listama, najmanje 40 posto.

“Žene koje su bile aktivne u javnom političkom životu, a koje su se uspjele izboriti za bolji položaj na kandidatskoj listi, nakon izbora su zbog unutar stranačkih i međustranačkih dogovora nisu bile imenovane na neku od funkcija”, dodala je.

Mujić je objasnila da su nakon takve situacije ili odustajale od dalje političke participacije ili su se zadovoljavale marginalnim pozicijama u institucijama izvršne vlasti i administracije, a koje su bez stvarnog utjecaja.

Ove organizacije civilnog društva smatraju da se to događalo jer žene nisu imale podršku, uključujući i pravnu, a koja bi omogućila da ustraju u ostvarenju svojih prava.

“Projektom će se poslati poruka ženama, i općenito političkim strankama, da sudjelovanje žena u izbornom procesu i imenovanjima nakon izbora mora biti u skladu s bh. zakonodavstvom. Projekt je nastojanje da se spriječi trend opadanja stvarnog sudjelovanja žena u politici”, istaknula je Mujić.

Tijekom trajanja projekta bit će omogućena edukacija kandidatkinja što je sve korupcija tijekom izbornog procesa, analiza o najčešćim i mogućim prevarama u izbornom procesu s fokusom na rizične točke koje najviše ugrožavaju kandidatkinje.

“Do sada su obavljene tri edukacije u razdoblju predizborne kampanje u Tuzli, Sarajevu i Banjoj Luci, a edukaciju su pohađale više od 62 kandidatkinje iz većine političkih stranaka, sa svih razina vlasti”, rekla je Mujić.

Pravna pomoć započinje obraćanjem izravno pravnom timu Centra ženskih prava pozivom na telefone 032 402-049 ili 060 31 11 922 ili online putem linka.

Centar ženskih prava pružat će podršku i pravnu pomoć kandidatkinjama radi zaštite predviđene odredbama Izbornog zakona BiH koja se odnosi na ulaganje prigovora ili žalbe Izbornom povjerenstvu, u rokovima od 48 ili 24 sata u izbornom razdoblju.

Također, pružat će se pravna podrška i pomoć radi zaštite predviđene Zakonom o ravnopravnosti spolova, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije, gdje su rokovi znatno duži.