U Rami sve manje učenika

Prebrojana je statistika upisa u osnovnim školama i Srednjoj školi na području općine Rama-Prozor. Nažalost, slika nije nimalo ohrabrujuća. Iz navedenoga se vidi da je ove godine oboren „tužni rekord“ i da je djece svake godine sve manje. Nova školska 2018./2019. godina u osnovnim i Srednjoj školi započela je jučer u općini Prozor-Rama. Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju osnovne škole na području ove općine je 1005 (2017.: 1037). U prvi razred osnovnih škola, odnosno u 6 škola kojima je općina Prozor-Rama osnivač, u školskoj 2018./2019. upisano je 79 učenika (2017.: 99 učenika). Prije deset godina u općini Prozor-Rama bilo je upisano 166 prvašića, što je 87 prvašića više nego u 2018. Ukupan broj učenika i učenica koji pohađaju Srednju školu u Prozoru, u školskoj 2018./2019. godini je 295 (2017.: 350 učenika), novih učenika je ukupno 47 (prošle godine upisano 100 učenika). Statistika upisa OŠ Marka Marulića Prozor U prvi razred upisano je 33 učenika, u središnjoj školi 30 učenika a u područno odjeljenje Lug 3 učenika (prošle godine upisano 42 učenika). Ukupno učenika u 2018.: 391 (2017.: 396) OŠ fra Jeronima Vladića Ripci U prvi razred upisano je 19 učenika: 9 učenika u središnjoj školi u Ripcima, 7 u Rumbocima i 3 na Orašcu (prošle školske godine bilo je 16.) OŠ Ivana Mažuranića Gračac U prvi razred upisano je 6 učenika, 4 učenika u središnjoj školi u Gračacu i 2 učenika u Ustirami (prošle školske godine bilo je 9 upisanih) OŠ Veselka Tenžere Uzdol središnja škola 0 učenika! (Prošle školske godine upisano je bilo 3 učenika) JU OŠ ”Šćipe” Šćipe U prvi razred upisano je 8 učenika, u središnjoj školi u Šćipama 6 učenika i u područnoj školi u Gračanici 2 učenika (prošle školske godine bilo je 10 upisanih) OŠ Alija Isaković Prozor U prvi razred upisano je 13 učenika (prošle godine 19 učenika) Vidljivo je da se trend smanjenja broja učenika iz godine u godinu ekstremno nastavlja. Na naplatu je došla nebriga svih razina vlasti i ignoriranje problema. Prema svemu sudeći, kroz nekoliko sljedećih godina, većina škola na ramskom području neće imati učenika.
Rama-Prozor.info.