Rast ukupne ekonomske aktivnosti u BiH

Prema analizi Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, na osnovi raspoloživih kratkoročnih indikatora za razdoblje siječanj – listopad 2018., može se zaključiti da je nastavljen trend rasta ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji.

Uslijed povećanja u proizvodnji električne energije u ovom razdoblju, došlo je do povećanja fizičkog obujma industrijske proizvodnje od 2,4%. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci primjetno je slabljenje u okviru izvozno orijentirane prerađivačke industrije koja je na kraju promatranog razdoblja zabilježila negativnu stopu rasta od 0,8%. Kako se navodi u informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblju siječanj – listopad 2018. DEP-a, osim industrijske proizvodnje, nastavljen je trend rasta u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene.

Zabilježeno povećanje robne razmjene iznosilo je 8,1%, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9%, odnosno 7,6%, što je dovelo do povećanja robnog deficita od 5,5% u nominalnom smislu. – No, vrijedi istaknuti da su realna povećanja ovih vanjskotrgovinskih indikatora bila skromnija uslijed povećanja izvoznih i uvoznih cijena u 2018. – navodi se u informaciji DEP-a.

Osim ovih pokazatelja o industrijskoj proizvodnji i vanjskotrgovinskoj razmjeni, nastavljen je rast prometa u maloprodaji od oko 8%, kreditnih plasmana za više od 7%, što na neki način ukazuje na nastavak trenda rasta potrošnje odnosno ukupne ekonomske aktivnosti u BiH. – Trenutačno raspoloživi pokazatelji iz domene javnih financija za siječanj – listopad 2018. također ukazuju na nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti u BiH.

Ovo se podjednako odnosi na povećanje javnih prihoda od izravnih i neizravnih poreza, prenosi Fena. Naime, prema trenutačno raspoloživim podacima u ovom razdoblju, u BiH je registrirano povećanje prihoda izravnih poreza od 9,2%, dok su neto prihodi od neizravnih poreza uvećani za 8,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine – navodi se.