Razlike u cijeni vozačkih ispita drastične – od 550 do 1.500 KM.

U BiH cijena vozačkih ispita kreće se od 550 KM do 1500. Razlike u cijeni su drastične zbog čega država preuzima stvari u svoje ruke. Uskoro bi trebao stupiti na snagu Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače koji bi ujednačio cijenu. Mnoge vlasnike autoškola ova vijest raduje, dok pojedini čak i negoduju.

Autoškole za B kategoriju trebale bi pružiti 35 sati osposobljavanja kandidata što ujedno i košta. Cijena jednog sata obuke u Hercegovačko-neretvanskoj županiji iznosi oko 30 KM. Ali, u ostatku države nije takva cijena.

Upravo bi Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače trebao eliminirati takvu nelojalnu konkurenciju. Stoga cijena jednog sata obuke ne bi trebala ići ispod 25 maraka. No, vlasnici autoškola još uvijek nisu upoznati s Pravilnikom.

Još uvijek nije poznato ni što će se dogoditi s onima koji žele položiti D kategoriju, tj. ispit za vozače autobusa. Prema direktivi EU koja se primjenjuje u BiH, do sada je bio uvjet da kandidati koji žele položiti D kategoriju, tj. ispit za vozače autobusa moraju nakon B položiti C kategoriju, i potom steći tri godine iskustva. U idealnim uvjetima, tek s 24 godine života osoba može položiti ispit za profesionalnog vozača autobusa.

Zbog nemogućnosti polaganja ispita za D kategoriju, već godinu dana u BiH nije bilo kandidata za vozače autobusa. Vlasnici autoškola kao i sami kandidati nadaju se kako će se i to poboljšati ovim pravilnikom, ali je još uvijek neizvjesno. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače trebao bi stupiti na snagu u trećem mjesecu u ovoj godini.