Savjetovanje BHK CIGRE o energetskoj budućnosti BiH u Neumu u rujnu

13. savjetovanje Bosanskohercegovačkog odbora Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) održat će se u Neumu od 17. do 21. rujna.

Upravni odbor te strukovne organizacije, kojom predsjedava Edhem Bičakčić, na sjednici u Sarajevu ove srijede će analizirati završne pripreme za održavanje savjetovanja na kojem će biti podneseno 158 stručnih referata i pet tematskih izlaganja.

“Predviđeno je da na početku skupa u Neumu, kojem će prisustvovati oko 500 sudionika, budu prezentirani i elementi energetske strategije BiH, dokumenta bez kojeg naša zemlja ne može računati na dobivanje sredstava iz pristupnih fondova Europske unije”, rečeno je Feni u BHK CIGRE.

Kako se ističe u materijalima pripremljenim za ovaj skup, ugljen je resurs kojim BiH raspolaže, a elektroenergetska strategija bi morala uvažiti potrebu razvoja zamjenskih termoenergetskih kapaciteta s daljim razvojem toplinarstva uz kombiniranu proizvodnju električne energije te ponuditi smjernice za regionalnu energetsku suradnju.

Bh. odbor CIGRE sugerira da se istovremeno radi i na donošenju strategije zaštite okoliša, što je u skladu s europskom praksom. Smatra se da BiH ima organizacijske i ljudske resurse koji u kratkom vremenu mogu pripremiti ove dokumente.

Bosanskohercegovački odbor CIGRE će na Skupštini u Neumu prvi put dodijeliti priznanja za životno djelo četvorici istaknutih stručnjaka koji su dali značajan doprinos unaprjeđenju, stjecanju i razmjeni znanja i iskustava u oblasti elektroenergetike. Imena laureata bit će priopćena nakon sjednice Upravnog odbora u srijedu.