SIP BiH: Usvojen prijedlog o popuni Doma naroda FBiH suprotan presudi Ustavnog suda

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas je donijela odluku o popuni Doma naroda FBiH. Usvojen je prijedlog predsjednika SIP-a Branka Petrića sa pet glasova za i dva protiv.

Usvojeni prijedlog predviđa korištenje popisa iz iz 2013. godine i poštivanje principa 1/1/1, iako je taj princip u suproptnosti s presudom Ustavnoga suda biH u predmetu Ljubić.

Ovo u praksi znači da bi stranke okupljene u Hrvatski narodni sabor u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH mogle imati 12 od ukupno 17 izaslanika. To, pak, znači da su bar na četiri godine zaustavljeni bošnjački nasrtaji na konstitutivnost Hrvata u BiH, odnosno da se vlast neće moći složiti bez hrvatskih poliitčkih predstavnika.

Također, iz brojke od 12 izaslanika proizilazi da bi stranke okupljene u HNS u državnom Domu naroda mogle imati 4 izaslanika od ukupno njih pet u hrvatskom klubu. Državni Dom naroda broji tri Kluba od po pet izaslanika.

Prema prijedlogu koji je danas uvojio SIP – USŽ bi delegirao dva Bošnjaka, jednog Hrvata, dva Srbina i jednog Ostalog.

Posavska županija po jednog iz reda svih konstitutivnih naroda.

Iz Tuzlanske bila bi delegirana tri Bošnjaka, jedan Hrvat, dva Srbina te jedan iz reda Ostalih.

Zeničko-dobojska županija bi imala po jednog izaslanika iz reda srpskog i hrvatskog naroda, jednog iz reda Ostalih, te tri Bošnjaka.

Bosansko-podrinjska ima pravo na po jednog izaslanika iz reda svih konstitutivnih naroda.

Iz Srednjo-bosanske županije delegirana bi bila tri izaslanika iz reda hrvatskog naroda, te po jedan iz reda bošnjačkog, srpskog i Ostalih.

HNŽ bi dao jednog Bošnjaka, tri Hrvata i dva Srbina.

Iz ZHŽ mjesta u Domu naroda FBiH dobio bi jedan Bošnjak, tri Hrvata i jedan Srbin.

Sarajevska županija delegira bi po tri Bošnjaka i Srbina, dva izaslanika iz reda Ostalih, te jednog izaslanika iz reda hrvatskog naroda.

Dva izaslanika iz reda hrvatskog naroda bila bi izabrana iz HBŽ-a, dok bi preostala mjesta popunila tri izaslanika iz reda srpskog naroda, te jedan iz reda bošnjačkog naroda.

Dnevnik.ba