Studenti edukacijske rehabilitacije na praksu u Dječje vrtiće “Ciciban”

Na Mostarskom sveučilištu potpisan je sporazum između Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Javne ustanove Dječji vrtići “Ciciban”. Ovo je jedna u nizu suradnji koju je Fakultet ostvario kako bi studentima osigurao praktično znanje za odabrani smjer.

Zainteresiranost za novopokrenuti studij edukacijske rehabilitacije u Mostaru raste. Budući da ovakav studij, osim teorijske, zahtijeva i praktičnu nastavu, studenti je službeno mogu pohađati u JU Dječji vrtići “Ciciban”.

“Naši studenti edukacijske rehabilitacije mogu s osobama najmlađe dobi s posebnim potrebama vidjeti kako je raditi s takvom djecom. Važno je naglasiti za taj smjer da osim znanja, kompetencija, stručnosti, uistinu za to znanje treba imati i neizmjernu ljubav prema osobama s posebnim potrebama, ljubav prema tom poslu i jedino na taj način mogu ispuniti svoju zadaću i poziv za koji su se odlučili”, istaknuo je dekan FPMOZ-a Mario Vasilj.

“Uz određene vježbe i stalnu komunikaciju s odgajateljima i mene kao direktorom, u suradnji ostvarujemo kvalitetne rezultate u njihovim pisanim izvještajima vezanim za polaganje njihovog idućeg ispita”, komentirala je Dženana Šegetalo, direktorica JU Dječji vrtići “Ciciban”.

Osobama koje se odluče za ove pozive potrebno je razviti emocionalnu i socijalnu inteligenciju. “Iako su studenti i prije ovoga protokola dolazili i obavljali praksu koja je jedan od najvažnijih segmenata cjelokupnog njihovog studiranja, mi u sklopu JU ‘Ciciban’ imamo i resursne sobe za rad s djecom s poteškoćama, što je još jedan poticaj takve nastave i njihovog budućeg poziva edukatora, rehabilitatora i logopeda”, dodala je Šegetalo.

Dekan je naglasio kako je cilj pružiti studentima praksu koja je na europskoj razini, da na kraju školovanja njihova diploma vrijedi i izvan Bosne i Hercegovine.