Svečano otvorena vojna vježba “Brzi odgovor 2018”

Svečanošću postrojavanja postrojavanja jedinica, kojoj su prisustvovali ministrica obrane BiH Marina Pendeš i zapovjednik EUFOR-a ALTHEA general-bojnik Martin Dorfer, u ponedjeljak je svečano otvorena vojna vježba “Brzi odgovor 2018” u bazi Butmir u Sarajevu.

Vježbu izvode Oružane snage BiH, organi za provođenje zakona i EUFOR, a riječ je godišnjoj planskoj vježbi koja je primarno orijentirana za uvježbavanje određenih radnji i procedura vezanih za operacije podrške miru i podršku stabilnom i sigurnom okruženju u BiH, a OSBiH ove godine sudjeluje u vježbi sa oko 55 pripadnika, pješadije i jednom helikopterskom posadom.

Pendeš je istaknula da će u Ministarstvu obrane BiH iskoristiti ovu vježbu da unaprijede nivo interoperabilnosti jedinica Oružanih snaga BiH, kao i uvježbavanje operativnih procedura sa pripadnicima oružanih snaga iz država članica EU-a i država članica NATO-a.

Zahvalila je svim pripadnicima EUFOR-a, a posebno generalu Dorferu, na uloženim naporima u organizaciji vježbe, kao i na pozivu pripadnicima Oružanih snaga BiH da rame uz rame sa svojim kolegama iz EUFOR-a i Ministarstva sigurnosti BiH sudjeluju u njoj.

General Dorfer je rekao da se, nakon uspješno provedene vježbe prošle godine, ove godine ponovo okupljaju bh. organi za provođenje zakona, OSBiH i EUFOR kako bi svi uvježbavali svoje planove za izvanredne situacije, kao i sposobnosti da jedni drugima pruže podršku.

“Vježbama brzi odgovor provjeravaju se složeni mehanizmi za aktivaciju naših rezervnih snaga i njihova integracija sa snagama koje su raspoređene u području operacija. Činjenica da su sa nama na ovoj svečanosti i naše Rezervne snage iz Velike Britanije i Taktički rezervni bataljon iz sastava NATO snaga na Kosovu pokazuje da mehanizmi aktivacije i integracije funkcionaraju”, dodao je general Dorfer.

Pojasnio je da poslije vježbe austrijska četa ostaje u bazi Butmir da preuzme dužnost od mađarske čete, a četa iz Velike Britanije ostaje kraće zbog boljeg upoznavanja sa situacijom i obuke sa OSBiH.

Vježba će biti održana od 3. do 7. rujna 2018. na lokacijama: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Pazarić, Kalinovik, Dubrave-Tuzla, Mrkonjić Grad, Brčko Distrikt.