U Mostaru o multidisciplinarnoj zaštiti djece

Vrijeme djetinjstva i adolescencije vrijeme je velikih rizika, ali i velikih prilika.

Kako bi dijete što manje bilo izloženo riziku i kako bi iskoristilo prave prilike koje mu se nude, potrebno je multidiscplinarno pristupiti.

Zaključak je to predavanja održanog u duhovno-obrazovnom centru u Emausu.