Uređenje lokacija na Buni u okviru projekta RiTour

Turistička zajednica Hercegovačko neretvanske županije/kantona pripremila je tehničku dokumentaciju za izvođenje radova na uređenju izletišta Bare na Buni, za izgradnju tri ribarske platforme i za uređenje šetnice/ribarske staze uz rijeku Bunu, koje provodi u okviru projekta ”RiTour’, usmjerenog na valorizaciju kulturne i prirodne baštine i njeno stavljanje u funkciju održivog turizma kroz prekograničnu suradnju povijesnih gradova Mostara, Solina i Podgorice.

Riječ je o projektu kojim se želi poboljšati razvoj turističkih destinacija na rijekama Buna(Blagaj), Jadro (Solin) i Morača(Podgorica) i koji financira Europska unija s 840.700 Eura. Od tog iznosa, vrijednost projektnih aktivnosti koje provodi Turistička zajednica je skoro 100.000 Eura.
Turistička zajednica HNŽ/K-a će u okviru projektnih aktivnosti izgraditi tri ribarska mjesta na rijeci Buni, urediti izvorište na lokalitetu Bare, te poboljšati i urediti ribarsku stazu u Blagaju koja je ujedno i staza za šetanje pored rijeke Bune.

Izradu tehničke dokumentacije financirala je TZ iz vlastitih sredstava, a također planira iz svojih sredstava financirati i nadzor radova.
Pored spomenutih također se provode i pripreme na drugim projektnim aktivnostima.
U tijeku su pripreme za „Međunarodni revijalni kup u mušičarenju“ na rijeci Buni, koji će se održati od 07. do 09.09.2018. god.
U tijeku je pozivanje ekipa za sudjelovanje, kao i komunikacija sa ribarskim organizacijama na lokalnom i državnom nivou. Planirano je sudjelovanje četrdeset natjecatelja iz pet zemalja, raspoređenih u deset ekipa.

Očekuje se i sudjelovanje projektnih partnera iz Podgorice, Solina, Splita, kao i gostiju iz gradova koji su uključeni u projekt.
U okviru ovog projekta predstavnici Turističke zajednice HNŽ/K-a su također posjetili Solin i sudjelovali na „IV. Međunarodnom kongresu povijesnih gradova“ koji je održan od 20. do 23.03.2018.

Projekt „RiTour“ je započeo s implementacijom 01.07.2017., a završava 31.12.2019. godine.