Uredništvo


DAMIR BLIZNAC

info@nasatv.ba

DIJANA BOŠNJAK 

info@nasatv.ba

ANTE ZOVKO 

info@nasatv.ba