Usvajanje obrazaca za obavljanje intervjua u fokusu zasjedanja VSTV-a BiH

Redovna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) zakazana je za 17. i 18. listopada, a u prijedlog dnevnog reda ponovno je uvršteno Usvajanje obrazaca za obavljanje intervjua, što je jedan od preduvjeta za provođenje javnog natječaja za izbor/imenovanje nositelja rukovodećih pozicija u pravosuđu.

Točka dnevnog reda koja se odnosila na usvajanje obrazaca za obavljanje intervjua skinuta je s dnevnog reda rujanske sjednice VSTV-a, uz obrazloženje da će Stalno povjerenstvo, nadležno za izradu nacrta tog dokumenta, u međuvremenu precizirati određene detalje i ponuditi njegovu konačnu verziju.

Članovi VSTV-a bi istovremeno trebali usvojiti i pitanja za provođenje postupka razgovora sa kandidatima, potvrđeno je Feni u toj instituciji.

VSTVBiH je novi javni natječaj za upražnjene rukovodeće pozicije u pravosuđu raspisao 16. kolovoza, uključujući pozicije glavnog državnog tužitelja, njegova dva zamjenika i glavnog tužitelja Federalnog tužiteljstva.

Na dnevnom redu dvodnevnog zasjedanja su i Analiza potrebe izrade novog strateškog plana, kao i Informacija o komentarima Europske komisije na Nacrte kriterija za ocjenjivanje rada nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima i na Nacrt pravilnika o postupku ocjenjivanja rada nositelja pravosudnih funkcija.

Također, VSTVBiH bi se trebao očitovati o Nacrtima etičkih kodeksa za suce i tužitelje dopunjenim Smjernicama za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu, kao i o instrumentima za praćenje primjene Smjernica za sprječavanje sukoba interesa u pravosuđu, koje je sastavila radna grupa za unaprjeđenje integriteta i odgovornosti nositelja pravosudnih funkcija.

Pored toga, u prijedlog dnevnog reda uvršteni su Izvještaj o radu Ureda disciplinskog tužitelja (UDT-a) za treći kvartal 2018. godine i Koncept edukacije sudaca i tužitelja u 2019. godini te Informacija o aktivnostima Radne grupe za izvršenje odluke Ustavnog suda BiH u vezi sa kršenjem prava na suđenje u razumnom roku.

Na sjednici VSTV-a bit će donesene i odluke o imenovanju te prestanku mandata za određeni broj nositelja pravosudnih funkcija u BiH.