Vidoši – mjesto dobrog susreta

Nekada su najbolji susreti oni slučajni. Nekoliko poziva u Župu Vidoši bilo je dovoljno za dogovor o posjetu. Smješteni između Buškog jezera i Livna zeleni valovi krajolika usmjeravaju nas prema crkvi Bezgrešnog začeća BDM s koje pada pogled na mnoga livanjska mjesta. Dan prije blagdana Velike Gospe upoznali smo svećenike i nekoliko mještana koji duh ovoga mjesta podižu na jednu višu razinu.

Ukratko o župi

Vidoši su u drugoj polovici 18. stoljeća postali sijelom župe koja je pokrivala cijeli livanjski kraj. U drugoj polovici 18. stoljeća u Vidošima je postojala zgradica od šepera, koja je služila kao crkva. Godine 1833. pod imenom gospodarske zgrade (crkve je tada bilo zabranjeno graditi) izgrađena je kamena crkvica. Ona je služila svojoj svrsi dva desetljeća. Konačno su 1853. postavljeni temelji za novu crkvu, koja je dovršena 1860. godine. Temeljita obnova crkve započela je 1981. i trajala nekoliko godina.
U župi postoji i podružna crkva u selu Zagoričani, posvećena Sv. Leopoldu, a na području župe postoji još 12 kapelica.
Župa Vidoši imala je 1813. godine oko 3500 vjernika, 1991. oko 3700 vjernika dok danas župa broji nešto više od 2800 župljana. Tvore je sljedeća naselja: Vidoši, Dobro, Glavice, Grgurići, Lopatice, Lopatinac, Megdan, Potkraj, Potok, Smričani, Sturba, Tušnica i Zagoričani.

Cijelu priču pogledajte u video prilogu.