Vijeće ministara najavilo nastavak izvoza u Rusiju

Vijeće ministara BiH podržalo je na sjednici u srijedu Prijedlog protokola za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.

Rusija je u kolovozu uvela zabranu uvoza voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijekla zbog nepravilnosti koje su uočile tamošnje inspektorske službe. Dvije strane od tada su u kontaktu, a prema priopćenju Vijeća ministara, izvoz bi se uskoro trebao nastaviti:

“Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, kao odgovorna institucija za realizaciju Protokola, provest će ovaj protokol u skladu sa zakonodavstvom BiH i uz suglasnost entitetskih nadležnih institucija u slučajevima kada je to zakonom predviđeno. Na ovaj način otklanjaju se smetnje za nastavak suradnje između BiH i Ruske Federacije kako bi se omogućio daljnji izvoz voća, povrća i drugih proizvoda biljnog porijekla iz BiH u Rusku Federaciju. Protokolom je, između ostalog, definirano da će pošiljke biljnog porijekla visokog fitosanitarnog rizika iz BiH za Rusku Federaciju sadržavati etiketu na kojoj će biti označen proizvođač i izvoznik”, navodi se u priopćenju.