Vijeće ministara o Prijedlogu godišnjeg nacionalnog programa BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo razmatrati Prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH 2018 – 2019. godine, čiji je predlagač Komisija za NATO integracijski proces BiH. Na predloženom dnevnom redu su i informacije o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, te provedbi Akcijskog plana hitnih mjera koje se trebaju poduzeti s fokusom na nezakonite migrante i propusnost granice prije svega sa istočnim susjedima BiH koja sadrži pokazatelje o broju maloljetnika bez pratnje. Vijeće ministara BiH treba razmatrati i informaciju o procesu prevođenja dokumenata potrebnih za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, kao i informaciju o kretanju makroekonomskih pokazatelja za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine. Predviđeno je i da se Vijeće ministara izjasni o prijedlogu odluke o preraspodjeli sredstava iz proračuna Ministarstva prometa i veza BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i Ureda za veterinarstvo BiH u proračun Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

www.fena.ba