Vijeće mladih priprema simulaciju Gradskog vijeća Mostar

Vijeće mladih Grada Mostara, u suradnji s njemačkom fondacijom SHL i Gradom Mostarom, organizira Simulaciju Gradskog vijeća Mostara te, prvi put u Mostaru, daje priliku mladima da razgovaraju i odlučuju o lokalnim pitanjima.

Simulacija je zamišljena na način da 35 mladih iz Mostara na jedan dan sjednu u stolice vijećnika Gradskog vijeća Mostar te rasprave i donesu demokratskim putem odluke od važnosti za Mostar, a posebno za mlade.

Prije samog zasjedanja Gradskog vijeća, koje je planirano za 29. svibnja, mladi vijećnici će se tri dana spremati kroz četiri odbora u sklopu kojih će i pripremiti odluke i projekte koje će predložiti na zasjedanju Gradskog vijeća. Mladi koji će sudjelovati u ovom procesu će se birati javnim natječajem, a imat će priliku raditi u odborima za:

1. promet, infrastrukturu i urbanizam;
2. kulturu, volonterizam i obrazovanje;
3. sport, ekologiju i turizam;
4. ekonomiju i zapošljavanje mladih.

Aplikacije su otvorene do 8. svibnja, a aplicirati se može preko poveznice. Kriteriji za prijem su dosadašnji angažman u lokalnoj zajednici te motivacija za sudjelovanje u ovom projektu.

“Cilj ovog događaja je promovirati vrijednosti demokracije, javno donošenje odluka te osnažiti mlade u provođenju ideja i projekata koje smatraju bitnim za razvoj lokalne zajednice”, priopćeno je iz Vijeća mladih Mostar.

Budući da je ovo prvi događaj ovog karaktera u Mostaru, organizatori se nadaju velikoj zainteresiranosti javnosti i brojnim kvalitetnim aplikacijama kako bi ovaj događaj dobio na značaju.

Za sve dodatne informacije mogu se obratiti na službeni mail Vijeća mladih Grada Mostara: vijece.mladih.mo@gmail.com