VM o elektronskoj identifikaciji i Okvirnoj energetskoj strategiji BiH do 2035.

Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja će biti održana u srijedu u Sarajevu, trebali bi biti razmatrani Nacrt zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije i Prijedlog odluke o usvajanju Okvirne energetske strategije BiH do 2035.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Ministarstvu financija i trezora BiH, Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u Agenciji za unaprjeđenje stranih investicija u BiH – FIPA za vrijeme trajanja štrajka te Prijedlog odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme trajanja štrajka u Agenciji za sigurnost hrane BiH.

Također, predviđeno je da Vijeće ministara razmatra i Informaciju o sredstvima naplaćenim na temelju Sporazuma o reguliranju obaveza bivšeg SSSR-a prema obračunima u vezi s robnim prometom između SSSR-a i bivše SFRJ – klirinški dug te Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim priljevom migranata u BiH.