Čavara na Simpoziju za poboljšanje suradnje i usuglašavanje kriterija kod ocjene za staž

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara sudjelovao je danas na otvorenju međunarodnog Simpozija Poboljšanje suradnje i usuglašavanje kriterija kod ocjene za staž u organizaciji Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Federacije BiH.

U pozdravnom govoru sudionicima Simpozija, predstavnicima Sektora za medicinsko vještačenje Republičkog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Republike Slovenije te predstavnicima Federalnog Instituta, Predsjednik Federacije BiH je kazao da će ove zemlje integriranjem u EU ponovno biti dio jedinstvenog prostora tržišta rada, što je i dodatni razlog za nastavak dobre međusobne suradnje. Svaki mirovinski zavod, pa i naš federalni, bori se s opstankom i likvidnošću gdje imamo stalnu tendenciju porasta broja onih koji ostvaruju prava, a nisu zaradili mirovinu, i s
druge strane imamo situaciju da se sve više smanjuje omjer broja uposlenih i umirovljenih.

Istaknuo je da postoji dobra suradnja između resornog ministarstva i Instituta za medicinsko vještačenje Federacije BiH.

“Izuzetna je važnost suradnje resornog ministarstva i Instituta na usklađivanju kriterija, kakve kriterije odobriti i na koji način ocjenjivati, vodeći računa da se nikoga ne oštetiti niti dovesti u pitanje sustav čiji smo svi dio. Velika je odgovornost na liječnicima vještacima procijeniti na odgovarajući način zdravstveno stanje pacijenta i omogućiti da sustav u potpunosti funkcionira”, naglasio je Čavara.

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je kazao kako će zemlje sudionice već sutra biti dio jedinstvenog europskog tržišta rada čemu težimo, i razmjena iskustava i dobrih praksi će olakšati i buduću suradnju unutar tog jedinstvenog tržišta.