Federacija BiH dobiva 7 novih gradova

Federacija Bosne i Hercegovine će biti bogatija za novih sedam gradova, a siromašnija za sedam općina, vrlo je izvjesno. Nakon što je Zastupnički dom Parlamenta FBiH podržao prijedloge da sedam općina dobije status grada, N1 donosi što to zapravo znači i je li novi administrativni prefiks podrazumijeva “deblji kraj” ili “asa u rukavu?”

Ploče na ulazu u gradove odbrojavaju posljednje dane. Dobrodošlice se neće više željeti u općinama Ljubuški, Čapljina, Visoko, Gračanica, Gradačac, Srebrenik i Živinice.

Ova mjesto postaju, ako to potvrdi Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, značajnija administrativna jedinica – grad.

Općinska vijeća postaju gradska. Načelnici postaju gradonačelnici.

Čeka se na potvrdu Doma naroda FBiH, no Zastupnički dom već je usvojio inicijativu da sedam općina u FBiH postanu gradovi.

Suštinskih promjena neće biti, ali postoje uvjeti za stjecanje statusa grada, pojašnjava pravni ekspert, Nurko Pobrić.

“Da ta općina ima neko urbano sjedište, s najmanjim brojem stanovnika, određenu infrastrukturu… Međutim, ništa se u biti ne mijenja. Nema tada grad nikakvih većih ovlasti, nego što je imala općina. To je više simbolički, nego stvarno”, pojašnjava Pobrić.

Pečati, ploče, oznake, cijela administracija… Jer, simboli podrazumijevaju i obilježja. Mnogo posla čeka administraciju u budućim gradovima, da se uklone oznake bivše općine, a postave nove – oznake grada. No, sve nakon što Dom naroda Parlamenta FBiH potvrdi prijedlog Zastupničkog doma.