GOVORIMO HRVATSKI: Elektronski i elektronički

Pridjevi elektronski i elektronički nemaju isto značenje. Oba su odnosna pridjeva i oba su dobra, ali među njima postoje razlike u značenju. Pridjev elektronski nastao je prema grčkoj imenici ✧   grč. ḗlektron: jantar, v. elektrika. U Rječniku hrvatskoga jezika autora Vladimira Anića uz pojam elektron navodi se objašnjenje: 1. koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona. (Anić, 2006, 289).

Odnosni pridjev nastao je od imenice (elektron- + -ski > elektronski). Tako govorimo o elektronskoj cijevi, leći, ljusci, dalekozoru, elektronskome mikroskopu, elektronskome novinstvu, odnosno novinstvu na TV i radiju. (Anić, 2006, 289).

Pridjev elektronički nastao je od imenica elektronika, a znači “koji se odnosi na elektroniku”. Sve što se temelji na elektroničkim uređajima ne treba zvati elektronskim, nego elektroničkim. Pravilno je govoriti o elektroničkoj trgovini, tj. trgovanje putem računala spojenih na internet, elektroničkom novcu, bankarstvu, elektroničkoj knjizi, odnosno digitaliziranoj kopiji tiskane knjige, zatim o elektroničkoj glazbi, pošti i sl. (Anić, 2006, 289).

Pogrešno je: *Računalom slati elektronsku poštu.
Pravilno je: *Računalom slati elektroničku poštu.

Pogrešno je: *Traženi materijal nemam u elektronskome obliku.
Pravilno je: *Traženi materijal nemam u elektroničkome obliku.