HBŽ: Procjena štete od požara šest milijuna KM

Na području Hercegbosanske županije, u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza, registrirano je ukupno 65 požara, a visina štete nastale u tom razdoblju procjenjuje se na oko šest milijuna KM, priopćeno je iz ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.

Štete se odnose na izgubljenu produktivnost šumskog zemljišta, vrijednost izgubljenog drvnog fonda i općekorisnih funkcija šuma.

Procjenjuje se kako je ukupno 24.600 hektara bilo zahvaćeno požarima, od toga je oko 80 posto minsko-sumnjiva površina, što je gašenje požara činilo gotovo nemogućim. Usporedbe radi, na ovolikoj površini se može izgraditi 30.560 velikih nogometnih igrališta.

Procijenjeni troškovi ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres u ovom razdoblju su oko 2.000.000,00 KM.

“Ovo su izravni troškovi koji su nastali zbog gašenja požara, a odnose se na logistiku, angažiranje mehanizacije i angažiranje ljudstva. U prosjeku je, dnevno, na požarištu bilo angažirano 250 djelatnika ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres. U tijeku je izračun sanacije i revitalizacije opožarenih površina.

Zbog angažiranja djelatnika i mehanizacije ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres nije ostvarena planirana količina sječe i otpreme drvnih sortimenata, zbog čega je planirani prihod manji za oko 3.000.000,00 KM u odnosu na planirano u vremenu trajanja požara”, navodi se u priopćenju.

U ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres ističu kako će za 2018. godinu planirati posebna financijska sredstva potrebna za nabavu opreme i edukaciju kadrova za protupožarnu zaštitu.

Predlažu i da županijska, a pogotovo općinske vlasti, osiguraju u svojim proračunima potrebna financijska sredstva za protupožarnu zaštitu te da županijska Uprava za civilnu zaštitu, a pogotovo općinske službe civilne zaštite, budu, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, predvodnice, kako u organizacijskom, tako i u operativnom dijelu u ovoj oblasti.

Iz ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres apeliraju na hitno pristupanje izmjenama i dopunama Zakona o šumama Hercegbosanske županije kako bi se dio poslova koje sada obavlja županijska Uprava za šume stavio u nadležnost ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres.