Hercegovački poljoprivrednici upoznali se sa biostimulatorima

Biostimulatori su u poljoprivrednoj proizvodnji prisutni posljednjih desetak godina, a o tome koliko ovi preparati mogu pomoći hercegovačkim poljoprivrednicima govorilo se na predavanju u organizaciji Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

“U Hercegovini je tradicionalna visokokvalitetna proizvodnja i primjena ovakvih preparata može biti od velike koristi. Biljke se više ne mogu zaštiti običnim sredstvima i tehnologijom. Biostimulativne supstance su prirodne, biljke ih prirodno sintetiziraju, a služe za poboljšanje rasta, razvoja biljki, poboljšanju prinosa. To je put koji se primjenjuje u cijelom svijetu”, rekla je Dragana Morisavljević iz Instituta za zaštitu bilja Beograd.

Kako biostimulatori nemaju umjetne sastojke, nisu štetni za konzumaciju krajnjeg proizvoda. Iduća ciljna skupina u upoznavanju s utjecajem biostimulatora i mineralnog gnojiva su hercegovački vinari.