Liberalniji vizni režim u BiH za turiste i gospodarstvenike

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o dopunama Odluke o vizama.

Na ovaj način omogućuje se državljanima zemalja s kojima BiH ima vizni režim da mogu ući s putovnicom u BiH, bez obveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju BiH, i to ako posjeduju važeću višekratnu vizu ili dozvolu boravka izdanu u zemljama potpisnicama Šengenskog sporazuma, zemljama članicama EU-a ili SAD-u.

Boravak po ovom osnovu ukupno može trajati 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, s tim da jedan neprekidan boravak u BiH ne može biti dulji od 30 dana, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.