Među najbrojnijim ‘strancima’ u EU – građani BiH

Prema posljednje dostupnim podacima popisa u članicama Europske unije iz 2011. godine, 20 najvećih stranih zajednica (stanovnici EU-a rođeni u državama izvan Unije) ima 18,5 milijuna stanovnika, odnosno 3,7 posto broja stanovnika EU-a. Tih 20 zajednica zajedno čine 58,3 posto broja stanovnika EU-a rođenih u državama izvan EU-a. Najbrojniji strani državljani Europske unije bili su Marokanci – 2,29 milijuna, čineći tako 7,2 posto populacije “stranaca” u EU-u i 0,5 posto populacije Europske unije. Najveća tunižanska zajednica nalazi se u Francuskoj iako su u postotcima najzastupljeniji u Belgiji, piše Al Jazeere Balkans.

Po brojnosti, na drugom i trećem mjestu nalaze se građani Unije rodom iz Turske (2,08 milijuna) i Rusije (1,81 milijun). Među najbrojnijim stranim zajednicama jest i ona iz BiH, koja se 2011. nalazila na sedmom mjestu u EU-u s gotovo milijun stanovnika (956.000). Albanska zajednica ima 903.000 stanovnika, a ljudi rođenih u Srbiji, a koji su danas stanovnici EU-a ima 429.000. Podaci o tačnom broju ljudi iz tih zemalja u drugim državama često se ne slažu. U inozemstvu dva milijuna Bosanaca i Hercegovaca Prema većini dostupnih podataka, broj osoba koja žive u inozemstvu, a vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine iznosi gotovo dva milijuna, što čini više od polovice ukupnog stanovništva države. Stanovnici Bosne i Hercegovine najčešće se iseljavaju u Njemačku, a potom slijede Austrija, Hrvatska i Srbija. Njemačka je s približno 200.000 osoba bh. porijekla država s najvećim brojem iseljenika iz Bosne i Hercegovine u Europi.

Masovniji dolazak Bosanaca i Hercegovaca u Njemačku počeo je 1960-ih, a najviše ih je došlo početkom ratnih događaja 1990-ih, kada je u tu zemlju stiglo više od 300.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da je tih ratnih godina samo u Muenchenu i okolici živjelo više od 100.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem popisu stanovnišva u Austriji iz 2014. godine, broj ljudi s bh. korijenima iznosi 155.050, odnosno 1,9 posto populacije Austrije. Od skandinavskih zemalja bh. dijaspora najbrojnija je u Švedskoj, dok u SAD-u ona ima približno 150.000 ljudi, s najvećom koncentracijom u St. Louisu.

Izvor: vecernji.ba