Najinformiraniji su najuspješniji u privlačenju EU projekata

Upoznavanje javnosti s mogućnostima o dostupnim EU programima i otvorenim pozivima za projekte, umrežavanje organizacija međusektorski i stvaranje partnerstava te konstantan rad na edukaciji i izgradnji ljudskih kapaciteta koji će pripremati i provoditi EU projekte, zaključci su stručne konferencije EU projekti “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan” koja je održana u Mostaru.

Organizatori konferencije su Apriori BH, Ured Vlade ŽZH-a za europske integracije i Vlada HNŽ-a. Na konferenciji je sudjelovalo 120 polaznika iz više od 30 gradova i općina iz BiH iz privatnog, vladinog, nevladinog sektora te predstavnici visokoškolskih institucija.

Ivana Maletić, zastupnica Republike Hrvatske u EU parlamentu, održala je uvodno predavanje na temu “Mogućnosti korištenja EU fondova za financiranje projekata u BiH”, nakon čega je odgovorila na brojna pitanja sudionika konferencije.

“Predpristupna sredstva su namijenjena učenju kako se u budućnosti koristiti velikim sredstvima. Bosni i Hercegovini su se konačno otvorila i sredstva za poljoprivredu, koji je važan poljoprivrednicima da nauče kako raditi sa EU novcem”, rekla je Ivana Maletić.

“Ovakve konferencije ljudima približavaju mogućnosti i načine korištenja predpristupnih fondova. Najvažnije je biti informiran, tko je najinformiraniji, taj će biti i najuspješniji”, dodala je zastupnica Maletić.

“Ovakva konferencija je potrebna i važna zato i što će se uskoro sve više govoriti u EU fondovima u kontekstu strategije Europske komisije za Jugoistočnu Europu. Bit konferencije je da se upoznamo s prednostima koje nam se otvaraju kroz fondove, ali i s obvezama koje imamo kao korisnici fondova. Naglasak je na edukaciji za pripreme projekata, da budemo spremni kad nam se te mogućnosti otvore”, zaključio je Zdenko Ćosić, predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke, suorganizatora konferencije.

“Vlada HNŽ-a snažno podupire organiziranje brojnih manifestacija koje se održavaju na prostoru ove županije. Stručni susreti su sjajan način za promoviranje županije i umrežavanje stručnjaka koji se bave EU projektima. Konferencija je okupila praktikante iz područja pripreme i provedbe EU projekata i držim kako će svi sudionici biti obogaćeni novim saznanjima koja će upotrijebiti na dobrobit institucija ili poduzeća u kojima rade te cijelog našeg društva”, kazao je Veselko Čerkez, predstojnik Ureda Vlade Hercegovačko–neretvanske županije.

Ivan Jurilj, iz Ureda za eurospke integracije ŽZH-a i suorganizator konferencije, rekao je kako ŽZH već ima više od dva milijuna eura odobrenih za 2019. godinu. Dodao je i da će konferencija pomoći aktualizirati temu EU programa zbog budućih fondova koji dolaze i da je potrebno već sad se spremati za ono što dolazi za tri-četiri godine. “Važnost konferencije nama sa županijske i regionalne razine je i da se nametnemo kroz privlačenja partnera i gostiju, da što više širimo tu mrežu kontakata”, zaključio je Jurilj.

Nakon uvodnog izlaganja zastupnice Maletić, uslijedila je panel diskusija kojoj su prisustvovali Zara Halilović (sektor za koordinaciju pomoći Europske unije u Direkciji za EU integracije), Bojan Vujović (Ured nacionalnog koordinatora za IPA program u Crnoj Gori), Dejan Gojković (Ministarstvo za europske integracije Republike Srbije) i moderator Ivan Jurilj (ravnatelj Ureda Vlade ŽZH-a za europske integracije).

U sklopu konferencije EU projekti, predstavljeni su programi EU4Business, koji je predstavila Snežana Tomašević iz Ureda GIZ-a BiH, program HORIZON2020 predstavio je Danijel Šogorović, NCP Ministarstva civilnih poslova.

Na konferenciji je predstavljeno šest uspješno realiziranih EU projekata iz regije u javnom i privatnom sektoru. Iz javnog sektora predstavljeni su redom COWORKING Zadar – predstavila ga je Renata Marušić iz ZADRA NOVE; Connecting Sepatated – predstavio ga je Mirko Rašić iz JP Parkovi te ĆIRO – Putovanje kroz povijest, koji je predstavila Maja Vican iz REDAH-a.

Projekti predstavljeni iz privatnog sektora su: KATANA, čije je predstavljanje upriličio Milan Šolaja, direktor ICT Vojvodina; projekt LEARNING FACTORY predstavio je Željko Stojkić, dekan Fakulteta strojarstva i računarstva, a projekt Best4Smes je predstavio Slaviša Stajković, voditelj projekata u NERDA-i.

Završna panel rasprava bila je s predstavnicima najuspješnijih lokalnih i regionalnih razvojnih agencija u BiH: Branka Janko – Razvojna općina Žepče, Sanja Karanović iz PREDA–e (Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora), Ivana Mišković iz Vlade HBŽ-a te Mirna Jelčić iz REDAH-a.

Mostar je tako bio centar informacija iz EU programa, a sudionici su dobili odgovore na pitanja koja će im olakšati buduće prijave i realizacije projekata.