Neprijavljenim studentima prijete visoke novčane kazne

Studenti koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, a studiraju na nekom od sveučilišta u BiH još na početku akademske godine morali su prijaviti mjesto boravka. Inspekcija provjerava jesu li studenti prijavljeni, stoga oni koji to nisu učinili moraju se što prije prijaviti. U protivnom bi mogli biti kažnjeni, apelira Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru.

Studenti moraju prijaviti bezvizni ili privremeni boravak Službi za poslove sa strancima u Mostaru ili u Sarajevu. Bezvizni boravak studenti prijavljuju ako se u BiH zadržavaju do 90 dana računajući i dan ulaska. Ako će studenti boraviti više od 90 dana, moraju prijaviti privremeni boravak, najkasnije 15 dana prije isteka važenja bezviznog boravka. Privremeni boravak traje do jedne godine.

Ukoliko je zahtjev riješen pozitivno, u putovnicu studenta unosi se markica odobrenog boravka. Time su ravnopravni sa studentima koji žive u BiH. Sve dodatne informacije mogu pronaći u studentskom zboru te u službi za poslove se strancima.