Novalić za 2017. najavio osjetnije rezultate Reformske agende

Dan uoči dobivanja pozitivnog mišljenja Europske komisije o pristupanju BiH Europskoj uniji, predsjednici državne i entitetskih vlada u BiH na sastanku u Sarajevu su zaključili kako provedba mjera iz Reformske agende teče odličnim ritmom.

“Napravili smo inventuru do sada obavljenog. Broj realiziranih mjera na razini Vijeća ministara i entitetskih vlada u posljednjih 12 mjeseci je veći od 40 posto, iako je Reformska agenda usvojena kao četverogodišnji plan. Ostajemo ustrajni u provedbi zacrtanih mjera, iako će to izazvati određena nezadovoljstva u BiH”, rekao je Denis Zvizdić, predsjedatelj Vijeća ministara BiH.

Federalni premijer Fadil Novalić istaknuo je da je smanjena nezaposlenost: “Vlada FBiH realizirala je oko trećinu mjera predviđenih Akcijskim planom Reformske agende. Reforme su dale rezultata na smanjenju nezaposlenosti, prvi put od 2008. godine. Bitno je povećan BDP, a ubiranje poreza je jako dobro. Izravni rezultati Reformske agende bit će vidljivi iduće godine”, najavio je.

Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović kao najveći problem navela je problem suzbijanja sive ekonomije. Rekla je da je uvjerena da u zemlji radi puno više ljudi nego što je to prikazano. Rašireno je i niže prikazivanje osnovica na koje se plaća porez, dodale je.

“Od 74 mjere predviđene za 2015. i 2016. godinu, Vlada RS-a je u potpunosti realizirala 38 mjera, 35 ih je u proceduri. Do kraja godine to će biti privedeno kraju. Ostala je jedna mjera kojoj se nije pristupilo jer smo čekali da određeni propisi stupe na snagu. Vodimo pregovore i s našim socijalnim partnerima kako bismo uspješno prišli rješavanju te mjere, tj. obračunu sa sivom ekonomijom. Poslije završetka realizacije spomenutih mjera, postotak provedenog bit će 98,6 posto”, rekla je Cvijanović.

Podršku provođenju Reformske agende na sastanku je pružio i Lars-Gunnar Wigemark, šef Europske delegacije u BiH.