Novi projekti Elektroprivrede HZHB i Hrvatske elektroprivrede

Predstavnici Elektroprivreda HZHB u Rami su se sastali s predstavnicima Elektroprivrede Hrvatske kako bi unaprijedili suradnju ispunjenu novim projektima koji će dovesti do novih promjena u distribuciji električne energije.

Ovom suradnjom Elektroprivreda Herceg-Bosne bi dobila stabilan izvor električne energije, veći kapacitet za prodaju i bolju opskrbu električnom energijom.

U planu je nekoliko projekata čija je osnova korištenje obnovljivih izvora energije. Za početak će se raditi na izgradnji vjetroparkova.

Novi projekti za Hercegovačko-neretvansku županiju znače i nova radna mjesta te bolju opskrbu električnom energijom.

Suradnja hrvatske i bosansko-hercegovačke Elektroprivrede je više nego poželjna za obje strane, ali i za sve korisnike električne energije. Iako su tek napravljeni prvi koraci na realizaciji novih projekata, na strateškim ciljevima tek treba poraditi.