Općina Ljubuški zahtijeva sanaciju štete u poljoprivredi

Predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški Tihomir Kvesić sazvao je u nedjelju navečer izvanrednu sjednicu zbog štete na poljoprivrednim kulturama izazvanim niskim temperaturama koje su zahvatile BiH u drugoj polovici travnja.

Općinsko vijeće donijelo je Zaključak prema kojem je zadaća općinskog načelnika pripremiti Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Općine Ljubuški za 2017. godinu do redovite sjednice Općinskog vijeća kako bi se osigurala sredstva za saniranje šteta na povrtlarskim kulturama (krumpir, lubenica) zasađenima na najmanje 0,3 hektara površine, a koje su izazvane niskim temperaturama 22. travnja.

Upućena je molba Vladi Županije Zapadnohercegovačke i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za izdvajanje sredstava iz proračuna za pomoć za sanaciju šteta nastalih na povrtlarskim kulturama na području općine Ljubuški.

U zaključku, kojeg potpisuje Tihomir Kvesić, navodi se:

“I

Zadužuje se općinski načelnik da do redovite sjednice Općinskog vijeća pripremi Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Općine Ljubuški za 2017. godinu kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 200.000,00 KM (slovima: dvjestotinetisuća konvertibilnih maraka) za saniranje posljedica šteta izazvanih niskim temperaturama dana 22. travnja 2017. godine na povrtlarskim kulturama (krumpir, lubenica) zasađenima na najmanje 0,3 hektara površine.

II

Sredstva iz točke I ovog Zaključka će biti isplaćena poljoprivrednim proizvođačima najkasnije do 1. srpnja 2017. godine preko Udruge poljoprivrednih proizvođača, a na temelju Procjene i Zapisnika zajedničkog povjerenstva za procjenu štete Općine Ljubuški, Zavoda za poljoprivredu i predstavnika Udruge poljoprivrednih proizvođača.

III

Zahtijeva se od Vlade Županije Zapadnohercegovačke da iz sredstava Proračuna za 2017. godinu izdvoji iznos od 100.000,00 KM (slovima: stotinutisuća konvertibilnih maraka) za namjenu iz točke I ovog Zaključka.

IV

Zahtijeva se od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izdvajanje sredstava iz proračuna Federacije za namjenu iz točke I ovog Zaključka.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.”