Oružane snage BiH primaju 74 kandidata

U Sarajevu je otvoren četvrti javni natječaj za prijavu 74 kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu časnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oružane snage BiH ušle su u svojevrsnu smjenu generacija, koja će u narednih pet godina biti izvedena zamjenom otprilike 2.000 časnika.

OS BIH zapošljava najviše mladih građana u BiH te će samo ove godine biti primljeno više od 600 mladih ljudi u vojničkom, podčasničkom i časničkom činu. Model obrazovanja novih mladih časnika je usklađen po svim standardima sa zemljama članicama NATO-a, ali u potpunosti prilagođen kapacitetima i potrebama rada OSBiH.

Na natječaj se mogu prijaviti sve obrazovane mlade djevojke i mladići koji u vrijeme prijema, 1. siječnja 2018. godine, nisu stariji od 27 godina odnosno za dužnosti da nisu stariji od 30 godina u vrijeme prijema.

OSBiH je najavio je kako će iduće godine biti raspisan natječaj za prijem novih 120 časnika iz redova građanstva, što predstavlja priliku za mlade s diplomama.