Pacijenti u BiH slabo upoznati sa svojim pravima

Odlazak u bolnicu za većinu ljudi često je stresan proces. Pored zdravstvenih problema koji ih muče, određene procedure i komunikacija stvaraju pacijentima dodatan napor. Iako pacijenti imaju svoja prava koja su zakonom regulirana, u praksi se uglavnom ne provode.

Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na prigovor i pravo na nadoknadu štete, samo su neka koja građani imaju kao pacijenti. Pacijenti, a često ni liječnici nisu upoznati s tim pravima, pa se stoga na njih i ne pozivaju.

U vremenu koje pacijent provede čekajući preglede često se zdravstveno stanje dodatno pogorša. Pacijenti u zdravstvenim ustanovama, pored ostalog, ne bi trebali doživljavati neugodnosti.

Postavlja se pitanje kome se žaliti ukoliko dođe do kršenja prava pacijenata. Prema zakonu, prigovori bi se trebali slati u općinska i županijska zdravstvena vijeća koja bi trebala te iste prigovore javno objaviti.

“Zakonski mehanizam postoji, ali 80 posto općina nije osnovalo zdravstveno vijeće, kao ni županije i Federacija. Dakle, zakonodavac je u potpunosti ignorirao svoje zakone na štetu pacijenata”, rekao je na okruglom stolu u petak Marin Bago, predsjednik Udruge za unapređenje života “Futura”.

U okviru informativne kampanje o pravima pacijenata, građanima se nastoji podići svijest te ih informirati o njihovim pravima kao pacijentima.