Parlamentarna rasprava o zastoju u gradnji autoceste na koridoru 5-C

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužio je Federalnu vladu da u roku od 90 dana dostavi Parlamentu četverogodišnji akcijski plan sa svim mogućim modelima, jasno preciziranim dionicama te s preciznim rokovima izgradnje autoceste na koridoru 5-C.

Potrebno je i da Vlada o navedenim aktivnostima i njihovoj realizaciji dostavlja izvješće Parlamentu svakih šest mjeseci.

Ove obaveze Vladi, kao i drugim institucijama, formulirane su zaključcima izglasanim danas u Zastupničkom domu, sublimiranim na osnovu izvanredne travanjske zastupničke rasprave o zastoju u gradnji autoceste na koridoru.

Slijedećim zaključkom Zastupnički dom je zatražio od svih institucija koje su u lancu odlučivanja o ratifikaciji svih sporazuma o zajmu, namjenski vezanih za izgradnju koridora 5-C, da im ovi sporazumi budu u potpunom prioritetu.

Od Vlade Zastupnički dom zahtijeva da razmotri pokretanje tenderske procedure za dionicu Mostar sjever – Mostar jug te tunel kroz Prenj, po novom modelu kreditiranja od banaka, u dogovoru s izvođačem na određenoj dionici, kako je navedeno.

Zaključci Zastupničkog doma proizašli iz izvanredne travanjske parlamentarne rasprave dotiču se i izgradnje brzih cesta te ceste Sarajevo – Beograd, pa su tri parlamentarna tijela – Povjerenstvo za lokalnu samoupravu, Odbor za promet i komunikacije, kao i Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, ekologiju i turizam, zaduženi da u roku od mjesec dana zajedno predlože na izjašnjavanje Domu trasu puta Sarajevo – Beograd.

U uvodnom dijelu zaključaka je konstatirano da su kašnjenje u gradnji autoceste na pojedinim dionicama koridora 5-C uzrokovale subjektivne i objektivne okolnosti, kao što su izbori i imenovanje menadžmenta te donošenje određenih zakona (eksproprijacija, trošarine).

Autocesta na koridoru 5-C dio je transeuropske mreže kopnenih koridora čijom izgradnjom će se Bosna i Hercegovina povezati sa susjednim zemljama, što će doprinijeti njenom bržem razvoju, tako da značaj nadilazi sve stranačke i bilo koje druge interese, navedeno je također.

Razlog što su zaključci izglasani naknadno je njihov željeni što bolji kvalitet, rečeno je.

U istom cilju će naknadno biti formulirani i zaključci koji proizađu iz današnje tematske zastupničke rasprave u Zastupničkom domu o stanju u poljoprivredi FBiH, najavljeno je.