Predstavljeni rezultati projekta prevencije dječjeg prosjačenja

Predstavljeni su prvi rezultati projekta “Podrška djeci zatečenoj u skitnji i prosjačenju kroz izravnu pomoć i osnaživanje”, realiziran u suradnji Centra za socijalni rad i Grada Mostara.

56 djece koja su pronađena kako prose na ulici, zajedno s 30 odraslih, sudjeluju u projektu sprječavanja daljnjeg prosjačenja po ulicama Mostara. Kroz različite radionice centar im je pružio usluge iz domena socijalne zaštite, kao što su reguliranje zdravstvenog osiguranja, ostvarivanje prava na pučku kuhinju te pravo na materijalna dobra i usluge.

Djeca na ulici izložena su višestrukim rizicima, a jedan od načina prevencije je i apeliranje na građane da ne daju novac.

Zanimimljivo je da su rezultati pokazali kako djeca koja prose dolaze iz okolnih gradova i u Mostaru se zadržavaju određeno vrijeme.

Pozitivni rezultati ovog projekta u zadnjih šest mjeseci su i rad s djecom koja prosjače na ulici kroz 12 radionica, njihov upis u školu, te daljnja komunikacija sa svim institucijama kako bi se sve više smanjivao broj djece na ulici.

Projekt se nastavlja. Građanima je upućen apel da ne daju novac djeci i da ih upute u Centar za socijalni rad, kako bi im se pomoglo u ostvarivanju njihovih želja i sklonilo s ulica.