Šumarski sektor u BiH sve više bez obrazovanog kadra

U Kupresu se održava dvodnevna konferencija o šumarstvu i drvnoj industriji. Tema ovogodišnje konferencije je “Šumarstvo i potreba za sektorskim obrazovanjem na europskom putu Bosne i Hercegovine”.

Konferencija koju organizira Šumsko gospodarsko društvo Hercegbosanske šume jedinstveni je skup takve tematike u BiH te postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema u regiji.

Jedan od značajnijih problema u ovom sektoru dugo vremena je nedostatak obrazovanih kadrova koji sve više iseljavaju ili ne smatraju ovaj sektor dovoljno atraktivnim. Cilj ove konferencije je upravo potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor u zemljama jugoistočne Europe te unaprjeđenje poslovanja kroz dodatnu edukaciju kadrova, razmjenu znanja i veće korištenje sredstava iz fondova Europske unije.

Unatoč problemima kao što su kadar i nepostojanje zakona o šumama na razini Federacije BiH, u prošloj godini je ipak zabilježen rast u odnosu na 2015.

Prema procjenama organizatora, na dvodnevnoj konferenciji boravit će više od 300 sudionika i 70 izlagača.