U svibnju velika akcija provjere kafića i restorana zbog PDV-a

Uprava za neizravno oporezivanje će od 15. svibnja 2019. godine krenuti u pojačane kontrole obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH, piše Manager.ba.

“Pozivamo sve porezne obveznike iz spomenute oblasti da u sljedećem periodu još jednom prekontroliraju svoje prethodno predane PDV prijave i jesu li prijavili sav ostvaren promet i pravilno obračunali svoju PDV obavezu. Ukoliko otkriju neke greške pozivamo ih sami podnesu izmijenjene PDV prijave, kako bi u potpunosti ispunili svoju zakonsku obavezu i na taj način izbjegli kazne u procesu kontrola”, priopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Razlozi za pojačane kontrole kod obveznika koji se bave ugostiteljstvom u BiH su analize koje je uradila UIO, gdje su se pokazale određene nelogičnosti.

“Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića je jedna od značajnih privrednih grana u BiH posmatrajući sa aspekta broja obveznika koji se bave ovom djelatnosti. Nasuprot tome, analizirajući ovu oblast iz ugla prijavljenog prometa u PDV prijavama, utvrđeno je da predmetna djelatnost ima veoma nisko sudjelovanje u ukupnom prijavljenom prometu, od svega 0,57 posto. Također, stavljanjem u odnos broja registriranih obveznika za PDV i prijavljenog prometa dobiva se izrazito negativan koeficijent korelacije koji determinira najmanji promet po obvezniku upravo u ovoj djelatnosti”, objašnjeno je iz UNO BiH.

Kako kažu, u navedenoj oblasti identificiran je izvjestan stupanj nepoštovanja propisa, koje se ogleda u nekorektnom i/ili neblagovremenom izvršavanju obaveza u četiri osnovne oblasti – registracija, podnošenje prijava, točno prijavljivanje i plaćanje.

“Provedene analize, podaci trećih strana, povjesni podaci, saznanja iz eksternih izvora, kao i emprijska građa drugih poreskih administracija ukazuju na širok dijapazon mogućih poreskih prevara. Rizici koji se ističu u ovom području su: izbjegavanje registracije za PDV, neprijavljivanje prometa, dominantno sudjelovanje gotovinskih tokova, manipulacije vezane za odbitak ulaznog poreza, nezakonita proizvodnja i promet akciznih proizvoda i kao i mnogi rizici u oblasti direktnih poreza (npr. neprijavljivanje radnika i sl.). Kao potencijalni, porezno interesantan rizik u datoj djelatnosti, a koji može imati za posljedicu poresku utaju je gotovinsko plaćanje od strane konzumenta, koje se teško može pratiti zbog nepostojanja adekvatnih dokumenata (račun i sl.)”, kažu iz Uprave.

Kako se ističe, također, zbog specifičnosti djelatnosti, pojedini proizvodi koji se koriste kao repromaterijal se nabavljaju od fizičkih lica, te stoga i u tom segmentu postoji rizik od eventaulnih poreznih utaja, kroz izbjegavanje bilježenja nabavki proizvoda koji će u narednoj fazi biti prometovani, u pravilu gotovinski bez bilježenja razduženja.

U sustavu PDV-a u BiH je ukupno 2.134 registrirana porezna obveznika iz oblasti 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, što čini 4,64 posto od ukupnog broja registriranih poreznih obveznika koji su podnosili PDV prijave u 2018. godini.

“Najveći broj obveznika pripada segmentu između 100.000 i 500.000 KM prijavljenog prometa u PDV prijavi, a zatim obveznici koji imaju promet između 50.000 i 100.000 KM, dok obveznici s prometom ispod 50.000 KM, čine cca 30 posto ukupnog broja obveznika registriranih za predmetnu djelatnost”, kažu iz UIO.

Prema podacima o prijavljenom prometu putem fiskalnih blagajni u Republici Srpskoj i Federaciji BIH za 2018. godinu, koji su shodno Memorandumu o institucionalnoj suradnji, razmjeni i ustupanju podataka o poreznim obveznicima, dostupni putem web aplikacija poreznih uprava, identificirano je 8.525 obveznika iz oblasti 56: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića. Od tog broja 6.819 lica nije registrirano u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, ili približno 80% obveznika nije u sustavu PDV-a.

“Također od interesa UNO su i lica koja prijavljuju granične vrijednosti prometa, jer postoji značajan rizik da isti svjesno umanjuju isporuke kako bi izbjegli obaveze koje za sobom povlači registracija po osnovu PDV-a”, priopćeno je iz UNO na kraju priopćenja.

UNO stoji na raspolaganju svim obveznicima, pa tako i obveznicima koji se bave ugostitetljstvom, za bilo kakvo objašnjenje ukoliko nisu sigurni kako da pravilno popune svoje nove ili izmijenjene prijave.

Za svaku informaciju mogu se obratiti UNO putem info mail adrese: info@uino.gov.ba ili putem telefona: 051/335-256, 051/335-257, 051/335-197, 051/335-182.

Izvor: Manager.ba