Vlada HBŽ-a razmatrala Izvješće o izvršenju proračuna

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.

Prema Izvješću, ostvaren je pozitivan financijski rezultat u tom razdoblju u iznosu od 1.675.616 maraka. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 33.626.098 maraka, što je 3,38 posto ili u apsolutnom iznosu 1.099.327 maraka više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

U odnosu na Plan Proračuna za 2018. godinu, ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište iznose 41,50 posto. Ukupno konsolidirano izvješće izvršenja rashoda i izdataka na dan 30. lipnja ove godine iznose 31.950.482 maraka što je u odnosu na Plan proračuna izvršenja od 39,43 posto, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2017. godine 118,61 posto.

Kapitalni izdatci od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine iznose 2.591.788 maraka i veći su za 76,75 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Izvješće je prihvaćeno i biti će upućeno u skupštinsku proceduru, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Petru Galiću da u ime resornog ministarstva potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja s Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije do 31. prosinca 2018. godine.

Vlada je dala suglasnost i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Udruzi roditelja djece sa smetnjama u razvoju “Naša djeca” iz Glamoča u iznosu od 5.000 maraka za nabavu adekvatnog vozila za potrebe djece sa smetnjama u razvoju. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, stoji u priopćenju.