Zadarska razvojna agencija povukla više od 3 milijuna eura iz EU fondova

U sklopu Konferencije “EU projekti”, koja će se održati 14. rujna u INTERA Tehnološkom parku u organizaciji Apriori BH i Ureda vlade ŽZH za europske integracije, Renata Marušić iz zadarske agencije za razvoj ZADRA NOVA predstavit će uspješni EU projekt “Coworking Zadar – suradnjom do inovacija” vrijedan 700.000 eura financiranog iz IPA Programa Europske unije. Projekt je posljednje dvije godine održiv razvojem COIN coworking prostora te godišnje okuplja oko 30 stalnih korisnika i preko 500 posjetitelja.

ZADRA NOVA je sudjelovala u projektima ukupne vrijednosti više od tri milijuna eura. Vaša agencija uskoro preuzima ulogu regionalnog koordinatora za Ministarstvo regionalnog razvoja RH. Koliko ste do sada “povukli” sredstava iz EU-a?

“U svojstvu partnera i nositelja projekta, do sada smo proveli ili provodimo više od 30 projekata iz različitih europskih programa čija je vrijednost više od tri milijuna eura. Radi se u većoj mjeri o međunarodnim projektima koji su uključivali više od 100 međunarodnih partnera, a u provedbi je sudjelovalo oko 40 zaposlenika ZADRA NOVE koja se naj taj način profilirala kao poligon za praktično učenje pripreme i provedbe europskih projekata na regionalnoj razini”, rekla je Renata Marušić, koja je od 2013. voditeljica Odjela za provedbu EU projekata u Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Iza vas su brojni EU projekti na kojima ste surađivali kao nositelj ili partner. Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli?

“Nedostatak odgovarajućih znanja i ljudskih kapaciteta značajan je nedostatak za kvalitetniju pripremu i provedbu EU projekata. ZADRA NOVA, kao regionalni koordinator, pruža pomoć u pripremi i provedbi projekata za sva javno-pravna tijela na svojem području što, osim izuzetnih vještina vezanih za strateško planiranje, zahtijeva i odgovarajuću specijalizaciju ovisno o području i specifičnostima teme koja se prijavljuje”, zaključuje predstavnica ZADRA NOVE, iznimno uspješne agencije za razvoj.

Područje djelovanja odnosi se na područje Zadarske županije, a ZADRA NOVA kao pokretač regionalnog razvoja sudjeluje u pripremi i provedbi svih značajnijih projekata koji su financirani iz EU sredstava. Rezultati suradnje ZADRA NOVE s lokalnim partnerima i sudionicima razvoja odnose se u prvom redu na infrastrukturne projekte koji su donijeli nove vrijednosti i sadržaje, a navodimo ih nekoliko:

– “Obnova i turistička valorizacija kulturno-turističkog kompleksa Kneževe palače” i njegov nastavak
– “Zadar baštini” vezani su za kulturno-turističku promociju Zadra
– “Coworking Zadar – suradnjom do inovacija” – poboljšanje poduzetničke infrastrukture
– “InZadar 2.0” – obnova poduzetničkog inkubatora

Konferencija EU projekti “Korištenje EU fondova u kontekstu nove strategije EU za Zapadni Balkan”, na kojoj će Renata Marušić predstaviti uspješne projekte ZADRA NOVE, održat će se u petak, 14. rujna u Mostaru u organizaciji Apriori BH – Agencije za profesionalno usavršavanje i Ureda Vlade ŽZH za europske integracije.

Dodatne informacije i prijave na Konferenciju EU projekti pročitajte na web stranici www.euprojekti.apriori.ba.