Zamrzavanje plaća u institucijama BiH ubrzo pred parlamentarcima

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim se potvrđuje zamrzavanje plaća u institucijama BiH.

Na ovaj način odgađa se sukcesivna mogućnost napredovanja unutar platnog razreda državnih službenika do 2018., odnosno 2019. i 2020. godine, čime Vijeće ministara BiH zadržava plaće i naknade u institucijama BiH na ranije dostignutoj razini.

Vijeće ministara još će jednom pokušati podići visinu trošarina, što je Parlamenatarna skupština prošlog tjedna odbila.

Formirana je radna skupina koja će pripremiti i Vijeću ministara u idućih deset dana dostaviti nacrt zakona koji će objediniti sve incijative za izmjenu zakona o trošarinama, uključujući trošarine na plavi dizel, naftu i naftne derivate, alkohol i alkoholna pića.

Radnu skupinu čine po dva predstavnika Ministarstva financija i trezora i Ministarstva vanjske trgovine i jedan predstavnik Uprave za neizravno oporezivanje.