Zvizdić: Sredstva od povećanja akciza na gorivo moraju biti isključivo usmjerena na izgradnju autocesta i cesta u BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić oglasio se povodom novog prijedloga Zakona o akcizama. „U vezi sa najavljenim nastavkom sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje na kojoj se očekuje usvajanje prijedloga Zakona o akcizama koji će biti upućen prema Vijeću ministara BiH, pozivam članove Upravnog odbora, posebno predstavnike entiteta, da postignu suglasnost o tekstu Zakona koji će sadržavati potreban nivo transparentnosti i jasno definiranu namjenu sredstava.

Iz svih dosadašnjih relevantnih javnih istupa nositelja zakonodavne i izvršne vlasti, kao i brojnih predstavnika privredne i akademske zajednice, evidentno je da sredstva koja će biti prikupljena od povećanja akciza na gorivo moraju biti isključivo namijenjena i usmjerena na izgradnju autocesta i cesta u Bosni i Hercegovini. Jedino tako definirana namjena sredstava, stvara potrebnu pretpostavku i otvara realne mogućnosti za usvajanje zakona. Akcize su pokrenute zbog izgradnje autocesta i cesta, s namjerom pokretanja novog investicionog ciklusa, povećanja ukupne konkurentnost i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Zbog toga, svi istinski zagovornici novih investicija u sektoru cestogradnje, očekuju da Zakon o akcizama bude odraz takvih razvojnih ideja i planova“, ističe predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić.